Etiske retningslinjer

Etiske retningslinjer for Venus og Mars og kundeforhold

  • Vi signerer bare kunder som vi har møtt i virkeligheten. Alle våre kunder har vært inne til en dybdesamtale hos oss først.
  • Vi har alltid en skriftlig kontrakt med våre kunder, og før den skrives har vi en god gjennomgang med hva den innebærer og hva kunden realistisk kan forvente seg. Vi ønsker ikke å havne i en situasjon der det er et stort gap mellom kundens forventninger og hva vi tilbyr i kontrakten.
  • Det skal være god personkjemi mellom matchmaker og kunde før en kontrakt signeres.
  • Vi signerer kun kunder som vi med god samvittighet kan presentere for våre kandidater.
  • Vi signerer ikke kunder som vi mener har for høye krav/urealistiske forventninger til en partner.
  • Vi signerer ikke kunder der vi er i tvil. Det er bedre å si nei til en kunde enn å signere feil kunde.